top of page

[Guitar care] Chăm sóc lại cây đàn cũ SG Epiphone.

Đây là cây đàn được chăm sóc đặc biệt từ trong ra ngoài dọn mới, fix lỗi phím mòn, buzz, làm mới hardware, lỗi ngựa. đi dây thiết kế lại toàn bộ mạch điện.
Sau khi được dọn sửa bởi ANSAM."Mỗi cây đàn sẽ có một câu chuyện riêng, và 𝙰𝙽𝚂𝙰𝙼 sẽ đem những câu chuyện đó vào cuộc sống. Ghé thăm 𝙰𝙽𝚂𝙰𝙼. 𝙶𝚞𝚒𝚝𝚊𝚛 𝚂𝚎𝚛𝚟𝚒𝚌𝚎 𝚂𝚑𝚘𝚙 ngay hôm nay để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và viết nên những câu chuyện cho cây đàn của bạn"  


𝙰𝙽𝚂𝙰𝙼 cung cấp dịch vụ đặc biệt cho từng cây đàn. Từ sửa chữa đến tùy chỉnh, đảm bảo độ chính xác và chuyên môn với từng chi tiết. Ghé thăm 𝙰𝙽𝚂𝙰𝙼 ngay hôm nay để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và viết nên những câu chuyện cho cây đàn của bạn.-------

𝙰𝙽𝚂𝙰𝙼. 𝙶𝚞𝚒𝚝𝚊𝚛 𝚂𝚎𝚛𝚟𝚒𝚌𝚎 𝚂𝚑𝚘𝚙

𝖢𝖺𝗋𝖾.𝖬𝗈𝖽.𝖥𝗂𝗑 𝖤𝗅𝖾𝖼𝗍𝗋𝗂𝖼 𝖦𝗎𝗂𝗍𝖺𝗋, 𝖠𝗆𝗉𝗅𝗂𝖿𝗂𝖾𝗋...

Tel: 0974138728 𝙰𝙽𝚂𝙰𝙼 (nhắn tin hoặc liên hệ trước khi đến)

Địa chỉ: 473/4/16 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.Commentaires


bottom of page