top of page

Jumbo Musical Instrument (Tahara Gakki 田原楽器)

Updated: Feb 20, 2020

Jumbo Musical Instrument (Tahara Gakki 田原楽器) chỉ xuất hiện trên thị trường nhạc cụ Nhật Bản trong thời gian ngắn (1969-1976), được xem là một thương hiệu nội địa huyền thoại được thành lập bởi nhà nghiên cứu đàn Martin, ông Ryohei Tahara.182 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page