top of page

"Laminated" thuật ngữ liên quan đến guitar Nhật Bản

Updated: Feb 20, 2020

Laminates (Cán mỏng) được làm từ 2 lớp gỗ nguyên khối được dán lại bằng nhựa tự nhiên.