top of page

Phục hồi Fernandes ZO3 FMG mini guitar Japan 1990s

Updated: Mar 23

Trước khi được dọn thì đây là một cây đàn nát, không thể sử dụng được như các bạn đã thấy trên hình.

Sau được dọn và setup by 𝙰𝙽𝚂𝙰𝙼

𝙰𝙽𝚂𝙰𝙼 rất thích những cây đàn cổ với mong muốn dọn, sửa nhưng vẫn giữ nguyên bản, linh hồn của cây đàn cổ.


Tại 𝙰𝙽𝚂𝙰𝙼. 𝙶𝚞𝚒𝚝𝚊𝚛 𝚂𝚎𝚛𝚟𝚒𝚌𝚎 𝚂𝚑𝚘𝚙 chúng tôi tin rằng mỗi một cây đàn là một câu chuyện độc đáo.


Với niềm đam mê và sự tận tâm, 𝙰𝙽𝚂𝙰𝙼 cung cấp dịch vụ đặc biệt cho từng cây đàn, từ sửa chữa đến tùy chỉnh đảm bảo độ chính xác và chuyên môn với từng chi tiết.


Vì 𝙰𝙽𝚂𝙰𝙼 tin rằng, mỗi cây đàn sẽ có một câu chuyện riêng, và 𝙰𝙽𝚂𝙰𝙼 sẽ đem những câu chuyện đó vào cuộc sống.


Ghé thăm 𝙰𝙽𝚂𝙰𝙼. 𝙶𝚞𝚒𝚝𝚊𝚛 𝚂𝚎𝚛𝚟𝚒𝚌𝚎 𝚂𝚑𝚘𝚙 ngay hôm nay để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và viết nên những câu chuyện cho cây đàn của bạn.






Comments


bottom of page