top of page

Con người mình còn già và lão hoá đi, huống hồ gì là những linh kiện điện tử nhỏ xíu.