top of page

Tone mix control

Updated: Oct 23, 2023🏷️Các bạn có muốn làm phong phú thêm màu sắc âm thanh của cây đàn strat của mình bằng cách trộn 2 bộ pick up neck và bridge lại với nhau hoặc trộn cả 3 pick up neck + middle + bridge để tạo ra âm thanh độc đáo hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần của một cây strat truyền thống với một chút thay đổi thú vị.


Cách đấu pickup rất đặc biệt từ guitar #Greco_GPV380 made in Japan 1996.

-------

𝙰𝙽𝚂𝙰𝙼. 𝙶𝚞𝚒𝚝𝚊𝚛 𝚂𝚎𝚛𝚟𝚒𝚌𝚎 𝚂𝚑𝚘𝚙

𝖢𝖺𝗋𝖾.𝖬𝗈𝖽.𝖥𝗂𝗑 𝖤𝗅𝖾𝖼𝗍𝗋𝗂𝖼 𝖦𝗎𝗂𝗍𝖺𝗋, 𝖯𝗋𝖾𝖺𝗆𝗉, 𝖠𝗆𝗉𝗅𝗂𝖿𝗂𝖾𝗋...Comments


bottom of page