top of page

Những vĩ đại ít được biết đến từ thời kỳ hoàng kim của âm học Nhật Bản  

Updated: Mar 18, 2020

Nhiều nghệ sĩ guitar điện đã nhận ra giá trị của những cây guitar điện do Nhật Bản sản xuất từ ​​thập niên 70 từ những người nh