Guitar acoustic thumb F150 by Terada vintage 1970s .

Guitar acoustic thumb F150 by Terada vintage 1970s .

Terada là một trong những nhà sản xuất guitar acoustic nhỏ hơn của Nhật Bản trong giai đoạn 1960 đến 1980, sản xuất các sản phẩm cho Epiphone, Fender Japan, Grapham, Gretch và Vesta. Terada đã sản xuất một số huy hiệu Kingston cho đến năm 1975. Những cây guitar có huy hiệu khác do Terada sản xuất bao gồm một số huy hiệu Burny và guitar Thumb thú vị. Terada đã hoạt động liên tục từ năm 1912.

 

Nhà máy Terada bắt đầu ở Nhật Bản vào năm 1912 với tư cách là doanh nghiệp của gia đình Terada. Họ đã làm các nhạc cụ dây thủ công chất lượng kể từ thời điểm đó. Với sự khởi đầu của âm nhạc dân gian và nhạc rock, guitar đã trở thành một nhạc cụ rất phổ biến của các nhạc sĩ mới nổi.

Sau Thế chiến II, khi xã hội của họ phục hồi, người Nhật bắt đầu làm những gì họ làm tốt nhất. . . lấy một ý tưởng và làm cho nó tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Họ đã làm điều này với ô tô, xe máy, điện tử, nhạc cụ. . . như một vài ví dụ Terada trở thành nhà sản xuất OEM với các hợp đồng với Fender, Epiphone, Gibson và Martin nêu tên một số. Vì vậy mà Terada không thể tiếp thị bất kỳ c