Guitar Morris W13 vintage 1974 .

Guitar Morris W13 vintage 1974 .

Những cây đàn từ năm 1974 trở về trước luôn được xem là những cây đàn tốt nhất của hãng vì thời điểm này Morris đang đánh vào chất lượng để xây dựng thương hiệu, và một phần do đồng Yên bị trượt giá qua từng năm.

 

Một cây đàn cổ còn rất đẹp của hãng Morris cho các bạn sưu tầm chơi lâu dài nha, đàn cũ nhưng vẫn còn rất đẹp nguyên bản, và đã được