Guitar Suzuki No.35 Lacote style .

Guitar Suzuki No.35 Lacote style .

  • Những cây đàn cổ - Chứng nhân thời gian

 

Theo data hãng Suzuki Violin Co., Ltd Japan

http://nagoyasuzuki.blogspot.com/

₫1Price

Guitar Nhật cũ giá rẻ

  • YouTube
  • Facebook
  • Pinterest