𝐀𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐 𝑔𝑢𝑖𝑡𝑎𝑟 .

𝐀𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐 𝑔𝑢𝑖𝑡𝑎𝑟 .

📍𝐀𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐 𝑔𝑢𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑀𝑎𝑑𝑒 𝑖𝑛 𝐽𝑎𝑝𝑎𝑛 90s.

ASTURIAS là xưởng sản xuất đàn guitar thủ công với uy tín hàng đầu về chất lượng sản phẩm của mình. Xưởng được đặt tại thành phố Kurume của đảo Kyushu, và 15 thợ thủ công có tay nghề cao từ khắp nơi trên toàn quốc mỗi người trong số họ có khả năng tự làm một cây đàn guitar. 

Xưởng này ở Kurume bắt đầu làm đàn guitar từ năm 1962 dưới tên M